Harmonogram planowanych wdrożeń cyfrowych usług dronowych

Wdrażanie nowych usług i aplikacji to nasze kluczowe działania na rzecz wsparcia rynku bezzałogowych statków powietrznych. Staramy się również regularnie wprowadzać nowe funkcje i ulepszenia do istniejących produktów, aby stale podnosić jakość i użyteczność udostępnianych użytkownikom rozwiązań.

DroneTower

Aplikacja mobilna dla użytkowników zintegrowana z PansaUTM do zgłaszania lotów oraz komunikacji ze służbami ruchu lotniczego.

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Historia check-in użytkownika
Wdrożone
2Q 2024
Planowany rozwój usług:
Udostępnienie informacji o zaplanowanych misjach BVLOS
Wdrożone
2Q 2024
Rejestracja z poziomu aplikacji mobilnej
Dostępne wkrótce
3Q 2024
Implementacja danych pogodowych
4Q 2024
Rozbudowanie informacji o misji
4Q 2024

PansaUTM GEOZONES

Serwis do wprowadzania stref geograficznych.

Wdrożenie
3Q 2024
Aktualizacja i usprawnianie komponentów, w tym dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych
4Q 2024

PansaUTM

System umożliwiający służbom PAŻP elektroniczną koordynację lotów BSP, w tym cyfrową obsługę lotów przez służby ATS.

Planowany rozwój usług:
Narzędzia dla służb ruchu lotniczego usprawniające proces koordynacji lotów BSP (dATS ANSP)
2Q 2025
Narzędzia dla pracowników działu koordynacji lotów BSP usprawniające ich prace (SupDTM ANSP)
4Q 2025

e-Rejestracja, e-Drony ULC, e-Learning

Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP wraz z platformą szkoleniową (e-Learning).

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Zapraszanie użytkowników przez operatora
Dostępne wkrótce
3Q 2024
Rozwój dedykowanych szkoleń dla poszczególnych komponentów usług
3Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Włączenie Ośrodków Szkolenia w pełną automatyzację procesów
4Q 2024

DTM Autonomia: Planowanie Misji

Nowoczesne narzędzie do planowania misji na terenie całego kraju („Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”).

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Rozwój automatyzacji procedowania planów misji
Wdrożone
3Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Udostępnienie danych w zakresie NMPT
4Q 2024

DTM Autonomia: Trzy Obszary

Środowisko technologiczne wspierające realizację zaawansowanych lotów dronów w trzech lokalizacjach („Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”).

Wdrożenie - Faza I
Wdrożone
2Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Rozwój narzędzi do planowania misji - m.in. edytor dla długich lotów
3Q 2024
Optymalizacja sieci stałych tras (przepustowość, e-SORA)
4Q 2024
Wdrożenie Fazy II (m.in obowiązkowy tracking dla lotów BVLOS)
2Q 2025

e-SORA

Narzędzia wspierające wykonanie procesu oceny ryzyka operacyjnego i jej analizę.

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Wdrożenie funkcji ‘Kreator INOP’
3Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Rozwój funkcji automatycznej weryfikacji parametrów zezwolenia przy planowaniu misji
4Q 2024

e-Identyfikacja (CoTuLata.pl)

Aplikacja dostarczająca informacje o legalności zaobserwowanego lotu drona oraz dająca możliwość zgłoszenia podejrzanego lotu do uprawnionej służby.

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024

Dynamic Safety & Security: Służby

Aplikacja umożliwiająca służbom porządku publicznego elektroniczne wnioskowanie o wprowadzenie tymczasowych ograniczeń oraz cyfrową koordynację lotów BSP w przestrzeni powietrznej.

Wdrożenie
Wdrożone
1Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Zwiększenie zakresu automatyzacji procesu publikacji informacji o tymczasowych ograniczeniach
4Q 2024

Dynamic Safety & Security: Search & Help

Cyfrowe wsparcie koordynacji działań lotniczych w zarządzaniu kryzysowym.

Wdrożenie
Wdrożone
2Q 2024
Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów prawa i wytycznych oraz aktualizacja i usprawnianie komponentów
4Q 2024
Rozwój narzędzi dla użytkowników realizujących loty S&H
4Q 2024