Kreator misji KSID - planowanie misji nigdy nie było tak proste!

W ramach wdrożenia usługi (DTM Autonomia) "Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę" udostępniono nowoczesne narzędzie kompleksowo wspierające planowanie misji BSP na obszarze całego kraju, które w sposób automatyczny pomoże Ci w określaniu obszaru lotu zgodnego z obowiązującymi przepisami

Co zyskujesz?

Wsparcie w wyborze możliwych podkategorii lotu

Automatyczna weryfikacja kompetencji i uprawnień planującego i realizującego lot.

Systemowa weryfikacja planowanego obszaru misji

Sprawdzanie parametrów misji w kontekście dozwolonych wartości dla danego wybranego rodzaju lotu (m.in. wielkość obszaru, wysokość lotu, waga BSP).

Automatyczne sprawdzenie możliwości realizacji lotu

Analiza obszaru misji pod kątem obowiązujących zasad i dostępności przestrzeni.

Odkryj możliwości