e-SORA - najlepsze narzędzie dla profesjonalistów!

Moduł dla wszystkich stron biorących udział w ocenie ryzyka SORA oraz w procesie wnioskowania o zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej.

Co zyskujesz?

Pomoc w biznesie

Prowadzenie operacji w kategorii szczególnej to głównie domena użytkowników biznesowych. Dzięki temu modułowi otrzymają szerokie wsparcie w przejściu przez złożony proces uzyskiwania zezwolenia na operacje istotnego dla świadczenia zaawansowanych usług z wykorzystaniem BSP.

Rzetelność

Moduł e-SORA posiada rzetelne dane opracowane na podstawie informacji z oficjalnych źródeł, które umożliwiają dokładne zidentyfikowanie ryzyk naziemnych jak i w przestrzeni powietrznej oraz zinterpretowanie zagrożeń związanych z nimi przez PAŻP i ULC.

Wsparcie użytkownika

Moduł wspiera użytkownika na każdym z 10 etapów procesu oceny ryzyka operacyjnego metodyką SORA, co jest niezbędną czynnością do wykonania przy wnioskowaniu o zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej.

Zgodność

Proces oceny ryzyka operacyjnego jest zgodny ze standardami wynikającymi z przepisów krajowych oraz unijnych, a także ze standardami technicznymi. Dzięki temu moduł dostarcza pracownikom ULC specjalistyczne narzędzia analityczne wspierające ich przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie na operacje.

Odkryj możliwości