Dynamic Safety & Security - Służby - cyfrowe wnioskowanie o tymczasowe ograniczenia dostępności przestrzeni powietrznej

System "DSS Służby" umożliwia instytucjom państwowym składanie elektronicznych wniosków o wprowadzanie natychmiastowych i tymczasowych ograniczeń w dostępie do przestrzeni powietrznej w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ratownictwa, zapewniania porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwowego.

Do kogo jest skierowany system DSS Służby?

Podmioty odpowiedzialne za działania ratownicze

W przypadku zdarzeń o nagłym charakterze zapewnienie swobody działania np. strażakom lub innym pracownikom służb związanych z zarządzaniem kryzysowym jest kluczowe dla sprawnej reakcji i likwidacji zagrożenia.

Instytucje zapewniające porządek publiczny

Ograniczenia w dostępności przestrzeni powietrznej mogą być także wprowadzane przez niektóre instytucje ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ograniczenia operacji lotniczych może zawnioskować także m.in. Strona Wojskowa, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Co oferuje system DSS Służby?